پرسش و پاسخ

مزایای شینگل نسبت به سفال چیست؟


  • وزن کمترشینگل نسبت به سفال

وزن  کمتر شینگل باعث می شود بار وارده بر سقف کاهش یافته و همچنین نصب آن در ارتفاع، آسان تر و سریع تر باشد. ضمناَ خسارات وارده در صورت زلزله ، بسیار کمتر می باشد.

  • انعطاف پذیری شینگل و مقاومت بالاتر نسبت به سفال

با توجه به انعطاف پذیری شینگل، امکان شکنندگی آن بر خلاف سفال وجود ندارد.

  • مقاومت بیشتر شینگل در برابر باد نسبت به سفال

شینگل بیشترین مقاومت را در برابر وزش باد دارا می باشد(تا بیش از ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت) که در میان پوشش های سقف شیبدار بی نظیر می باشد.

  • نصب آسان تر شینگل نسبت به سفال

سفال به علت متفاوت بودن محل چفت شدن اجزای آن به مراتب دارای نصب سخت تر نسبت به سقف شیبدار شینگل دارد.

  • یکپارچگی بیشتر رنگ شینگل نسبت به سفال

با توجه به اینکه خاک رس به عنوان مواد اولیه در ساخت سقف شیبدار سفالی استفاده میشود در این محصول  تفاوت رنگ جزیی در دسته های یکسان سفال دیده می شود در صورتی که با توجه به فرمولاسیون یکسان در سقف شیبدار شینگل تمامی محصول شینگل از یکپارچگی رنگی برخوردار است. و همچنین سفال در اثر نور آفتاب به مرور زمان دچار تغییر رنگ می شود. در صورتی که شینگل در اثر و نور آفتاب به هیج وجه دچار تغییر رنگ نمی گردد.

  • شینگل آلودگی محیط را جذب نمینماید

سفال طی زمان آلودگی های محیط را جذب می نماید (بعلت وجود خلل و فرج) در صورتی که شینگل این معضل را ندارد.

  • سازگاری مواد اولیه شینگل نسبت به محیط زیست

مواد اولیه سفال خاک رس است که منبع حساس و مهمی است. مواد اولیه شینگل قیر معدنی است که برداشت آن (از ابعاد مواد شناختی و مقدار)، تخریب محیط زیست کمتری را به همراه دارد.

  • کیفیت بالا و عمر بسیار طولانی شینگل نسبت به سفال

مدت زمان گارانتی ( ۴۰ سال) تضمین کننده کیفیت بالای شینگل  است که در سایر پوشش های  سقف شیبدار منحصر به فرد است.


 

customers